Jaap van der vinne. Israëlzondag: goede gelegenheid voor PKN zich te bezinnen op lot van Palestijnen 2019-01-13

Jaap van der vinne Rating: 4,6/10 769 reviews

Jaap van der Vinne

jaap van der vinne

In de afgelopen zeventig jaar maakte de Israëlische maatschappij een gedaanteverwisseling door. Nog harder werken dus, nooit een bespreekgeval worden. Bij elke bank is altijd tien procent van de werknemers onkruid. Er is iets in jezelf waar je niet tevreden mee bent en dat koop je af met hebzucht. De Israëlzondag is daartoe een uitgelezen gelegenheid. In het Evangelie gaat het om barmhartigheid, gerechtigheid en opstanding.

Next

'Bankmanagers verkopen hun ziel aan de duivel'

jaap van der vinne

Nes Amimm, bijvoorbeeld, houdt uitverkoop van haar woningbezit. Dat is op dat moment een vernederende ervaring. Van: tot: Jaap is veertig jaar bankier geweest. Maar toch, wat voor iedereen geldt, gold ook voor mij: de continuïteit van je baan staat voorop, je leven, je gezin zijn eigenlijk ondergeschikt aan de doelstelling van de organisatie. In 1984 werd ook van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Next

Israëlzondag: goede gelegenheid voor PKN zich te bezinnen op lot van Palestijnen

jaap van der vinne

De Israëlzondag werd in 1949 door de hervormde synode ingesteld, net na de Tweede Wereldoorlog en net na de vestiging van de staat Israël in 1948. Voor mij is het belangrijk om activiteiten buiten in de natuur met zingeving te doen. . En dat betekende automatisch dat je twee jaar later op een exitlijst stond. Dit inzicht groeide bij mij tijdens mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in 2013. Nog meer je best doen om jezelf te verkopen.

Next

Jaap van der Vinne

jaap van der vinne

Deze organisatie werd in 2001 opgericht. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Wat Joris Luyendijk schrijft over de Londense City in Dit kan niet waar zijn speelde ook bij de Nederlandse banken. Daar zette ik een streep gezet en rekende ik af met de bank. Ik benieuwd hoe de verkoop van de volgende tranches zal verlopen. Kerk en Israël wil mensen in de kerk. Hoe kwam u in de bankwereld terecht? Hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, gulzigheid, drift en traagheid: vanouds staan deze karaktereigenschappen en het bijbehorende gedrag binnen de christelijke traditie bekend als de zeven menselijke hoofdzonden.


Next

Israëlzondag: goede gelegenheid voor PKN zich te bezinnen op lot van Palestijnen

jaap van der vinne

Een democratisch joods Israël zal alleen toekomst hebben als er ook een Palestijnse staat kan worden gevestigd, met inachtneming van de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ik doe een beroep op u de uitspraken van bisschop Desmond Tutu in dit verband te bestuderen en serieus te nemen. The Rights Forum riep de Nederlandse kerken op gehoor te geven aan de noodkreet van de Palestijnse christenen. Verder bezet Israël al vijftig jaar de Westelijke Jordaanoever en is er geen enkele indicatie dat deze bezetting zal eindigen. Het werd tussen de banken een ordinair gevecht om het marktaandeel. Het ging om de shareholders value.

Next

Jaap van der Vinne

jaap van der vinne

Op dit moment heeft de joodse orthodoxie het in Israël voor het zeggen. Besteding collecte Graag zou ik de besteding van deze collecte bespreekbaar maken. Ik was vermoedelijk te autonoom. De Palestijnse christenen deden een dringend beroep op de solidariteit van de Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging in de wereld. Maar deze mensen wilden vaak veel meer. Die sfeer is uniformerend en besmettelijk.

Next

Jaap van der Vinne ✝ 28

jaap van der vinne

Het project van Kerk in Actie in Jeruzalem is vooral gericht op scholing en pastoraat. Dit inzicht groeide bij hem tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in 2013. Dat legt een zware druk op mensen, die toch al tegen elkaar opbieden met hun tweede huis, hun derde vakantie en dus steeds zwaardere lasten hebben. Het acrobatische kunststukje van de Palestijnse jongeman staat symbool voor de toeren die de Palestijnse bevolking zich moet getroosten om een enigszins menswaardig bestaan te kunnen leiden. Die herbezinning zou geënt moeten zijn op de voor de kerk geldende verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten en het internationaal recht. Ook is het van belang dat er in Israël een scheiding tussen staat en synagoge komt en er een Grondwet wordt opgesteld.

Next

'Bankmanagers verkopen hun ziel aan de duivel'

jaap van der vinne

In mijn vrije tijd houd ik van hardlopen, fietsen, wandelen, lezen en koken. Het steunen van en de organisatie is goed, maar mijns inziens te weinig. Met de opbrengst van die collecte wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Zo is voor hem wandelen mediteren met je voeten geworden. Ik heb in die jaren veel geleerd. Jaap van der Vinne Ik ben bankier geweest. Dat je een zaak, een boerderij, een strandtent draaiende kunt houden, mensen aan het werk kunt houden, meewerkt aan duurzaamheid.

Next

Jaap van der Vinne

jaap van der vinne

Op zijn zestigste besloot Jaap zijn bakens te verzetten. Het zijn juist deze organisaties die het geweten vormen voor vrede en mensenrechten in Israël. Zo worden managers ook geselecteerd, op hun ego, ambitie, resultaatgerichtheid. De bankwereld trok me wel, met mijn economische achtergrond. Ik praat met hem over hebzucht, want daar heeft hij ervaring mee.

Next